Supervisie

Gespreksleiding

Meer dan 20 jaar heb ik dagvoorzitterschap verzorgd voor organisaties in het hele land. Van het Ministerie van onderwijs, tot de Rabobank, van familiebedrijven tot de farmaceutische industrie.

Ik verzorg nu alleen nog gespreksleiding bij gevoelige, en kwetsbare thema’s. Psychologische, sociologische, ethische en morele kwesties. Dat betekent (trauma)sensitieve gespreksleiding, met het oog op elkaar verstaan, elkaar proberen te begrijpen en het zoeken naar verbinding.

Voorbeelden uit het verleden:

– Ministerie Veiligheid en Justitie: bejegening van slachtoffers.
– Gemeente Tilburg: samenwerking in MT.
– Gemeente Waalwijk; gesprekken bewoners kamp.
– Politie: leiderschapsgesprekken over angst en kwetsbaarheid
– Ronald Mc Donald Kinderhuizen: omgang ouders / verzorgers bij ziekte en verlies.


Voor overige onderwerpen voor dagvoorzitterschap verwijs ik graag naar:
Meike de Jong (RTL)
Cindy de Koning (Omroep Brabant / NOS)
Theo Verbruggen (NOS)
Richard Engelfriet (Auteur)
Leon vd Zanden 


Foto: Maurice Vinken I Kleurstof. Tijdens congres God, Geld en Geluk van Brabant Kenni

Coachspel over jouw levensverhaal

Het coachspel “Wie ben ik, wie ben jij” zorgt voor verdieping in communicatie. We hebben hele mooie, persoonlijke gesprekken mogen meemaken, dankzij dt spel.

Ieder mens heeft een verhaal. DE basis voor vertrouwen in elkaar, is dat je de ander kent. Dat je het levensverhaal van de ander kent. Dit coachspel is voor alle type relaties; zowel werk als privé. Voor teams, intervisiegroepen, directoraten, en liefdesrelaties. Het is een prachtig instrument om goed te kunnen communiceren en samenwerken.

Het spel is prachtig om in te zetten als onderdeel van een training, voorafgaande aan een gesprek of tijdens de intervisie.


HELAAS UITVERKOCHT.

Intervisie en supervisie Breda

Tijdens supervisie en intervisie leer je door reflectie in een veilige omgeving. Deze reflectie zorgt ervoor dat je nieuwe handelingsmogelijkheden creëert voor een volgende interventie. Je onderzoekt je eigen triggers, verdedigingsmechanismen, je waarden, je passie, drijfveren, talenten en hoe je van betekenis bent.

De supervisie, intervisie en leertherapie zijn afgestemd op jouw ontwikkeldoelen en het kader waarbinnen je werkt. Maar ook afgestemd op jouw levensverhaal, met je kracht en je pijnplekken. Met aandacht, voor je denken, voelen en handelen.

Quote