Trauma en relatie

Relatie redden
De invloed van heftige ervaringen op een relatie

Heftige ervaringen hebben impact op je dagelijks leven. En vaak voel je dat zo’n gebeurtenis ook van invloed is op je gevoel en je gedrag. Soms herstel je spoedig. Soms is de invloed groter dan je lief is en ontwikkel je klachten.

Traumatische gebeurtenissen die lastig te verwerken zijn, hebben invloed op je lijf, je concentratie, je beeld over anderen of jezelf, en zeker ook je gevoel. Vanuit een overlevingsmodus gaat de ene persoon meer gevoelens onderdrukken, de ander loopt er (per ongeluk) voor weg en weer een ander komt de gevoelens keihard tegen door bv somberheid, angst, verdriet of woede te ervaren.

In die situaties, hebben dat soort ervaringen, vaak ook invloed op de relatie. De relatie in brede zin. Met je partner, vader, moeder, broer, zus, collega ed.
Soms zijn die nare ervaringen recente gebeurtenissen. Soms zijn het dingen uit je kindertijd die diepe sporen hebben nagelaten.

Je bent welkom om naar die lastige gebeurtenis(sen) te kijken met mij. En samen te kijken hoe we je omgeving kunnen betrekken om zo goed mogelijk te herstellen EN in verbinding te blijven met je dierbaren.

Systeemtherapie Breda

Ik ben breed opgeleid op het gebied van complexe verwerkingsprocessen en het betrekken van je omgeving.

Als agoog ben ik mijn loopbaan gestart, waarbij we altijd contextueel werkten. Daarna heb ik de opleiding Integratieve Psychotherapie gevolgd, waarbij de Hypnotherapie een groot onderdeel was.


Ik ben opgeleid vanuit de familieopstellingen om te kijken hoe ervaringen uit je familiegeschiedenis (zelfs voor jouw geboorte) van invloed kunnen zijn. En (narratief) systeemtheoretisch, waarbij veelal kijken hoe we verloren verhalen kunnen ophalen, en verbindingen kunnen aanleggen, tussen jou en de mensen om je heen.

Mijn lichaamsgerichte focus, kwam tot stand middels scholing in (energetisch) lichaamswerk, EFT, maar zeker ook de hypnotherapie met het inner child werk.

Bij trauma zijn vaak interventies uit de volgende therapieën zinvol:

  • EMDR
  • Exposure
  • Hypnotherapie met rescripting
  • Narratieve systeemtherapie
Trauma en relatie Breda

Je gaat gedrag begrijpen van jezelf maar ook van de ander, in relatie tot het moment dat ervaringen plaatsvonden. Je krijgt meer context en kunt vervolgens werken aan de verwerking. Geen sessies van alleen maar praten, maar ook lichaamsgerichte oefeningen. Denken, maar vooral ook voelen en ervaren.

Je krijgt een persoonlijke intake en die intake is gratis. In overleg met jou nodigen we mensen uit je omgeving uit voor een sessie.

Meer info over kosten en vergoedingen.

Trauma en relatie.

Vanzelfsprekend is de begeleiding voor iedereen, ongeacht gender, afkomst of seksuele voorkeur.

Quote