Teamcoaching Breda

Psychosociale hulp Breda
Teamcoaching

Na 20 jaar ervaring in het begeleiden van teams, is mijn focus verschoven van “sterke teams” naar “sterke mensen”. Mensen met een adaptief vermogen die in staat zijn zelf hun teamproces te analyseren, te begrijpen wat er nodig is voor verbinding en die reflectief naar hun eigen handelen kunnen kijken.

1. Adaptief
Teams veranderen voortdurend van samenstelling en medewerkers en leidinggevenden werken cross-sectoraal en holistisch. Daarom wil je geen mensen die alleen sterk zijn in hun team. Je wil je talent kunnen inzetten in welk samenwerkingsverband dan ook.

2. Basiskennis
Dat betekent dat er basiskennis nodig is over groepsdynamische processen, en over teamrollen. Tevens is het goed om te begrijpen wat voor ingredienten nodig zijn voor een sterke samenwerking. Je hebt kennis nodig over stress, vitaliteit en trauma sensitiviteit.

3. Reflectie in een veilige omgeving
Vertrouwen is het fundament voor verbinding. Daarvoor is het goed elkaar op een iets diepere laag te kennen. Dat begint met een veilige omgeving waarin je kunt ontdekken wat jij zelf nodig hebt om te groeien. Maar ook een omgeving waarin je durft te uiten wat voor jou belemmerend werkt. Het gaat om zelfreflectie en het delen van je inzichten, zodat ook anderen jou kunnen steunen waar nodig.

4. Constructieve wrijving

Voor echte verbinding moet je inhoudelijke discussies durven aan gaan en elkaar scherp houden middels feedback. En er is een doel nodig waar iedereen zich aan committeert. In een veilige omgeving kun je elkaar doen groeien.

5. Ongoing proces
Wil je jou zelf richting blijven geven dan is het van belang dat jij jouw eigen talenten, verdedigingsmechanismen en verlangen kent. En dat je die innerlijke dialoog blijft voeren. In jezelf en met elkaar.

Persoonlijk leiderschap

Wij werken met individuele coaching en verbinden door middel van teamsessies. Een leidinggevende is 100% onderdeel van het team en ondergaat hetzelfde programma.

Je hebt overzicht nodig op 3 lagen om elkaar goed te kunnen aanspreken. Zodra je zicht hebt op wat er speelt in jou zelf (interpersoonlijk), en tussen jou en de ander (tussenmenselijk), ga je op vaardigheden niveau leren hoe je dingen bespreekbaar maakt door middel van het geven van feedback, of effectief communiceren. Een mogelijkheid is het voeren van intervisie. Jouw leidinggevende of jullie zelf (zelf sturend team) gaan de bevindingen ook doorvoeren in handelen. In de afspraken, procedures, protocollen (intercultureel).

In de teamsessies werken we toe naar 1 taal. Zodat we elkaar gemakkelijk begrijpen en woorden kunnen geven aan de gevoelens die we niet goed kunnen duiden. Noem het de onderstroom.

Bewezen en onconventionele technieken

Uiteraard zetten we bewezen psychologische en groepsdynamische instrumenten in. Maar zeker ook onconventionele technieken; creatieve technieken, de buitenlucht, opstellingen, rituelen…

Bewust-wording geeft je de kans om uit je patroon te stappen en te kiezen voor effectieve communicatie. Zo creëer je handelingsvrijheid, zodat je kunt samenwerken met collega’s en partners in het veld.

Carla van Loon heeft inmiddels 20 jaar ervaring in het coachen van teams en heeft als integratief therapeut veel ervaring in het bespreken van gevoelens, en signalen uit de onderstroom.

Voorbeeld klanten:
– Rabobank
– Gemeente Tilburg
– Avans Hogeschool
– ABN Amro
– Gemeente Waalwijk
– Jeugdinrichting
– Woningbouwcorporatie
– Gemeente Venlo

Quote